HVR

HVR profileert zich als een communicatie adviesbureau dat helpt organisaties zélf communicatief te worden. Communicatieve organisaties zijn beter in staat in te spelen op hun omgeving. Ze kunnen anderen in beweging brengen en snel zelf in actie komen als de omstandigheden dat vragen. Ze zijn duurzaam verbonden met al hun relaties, op alle niveaus. Ze begrijpen hun stakeholders daardoor beter. En worden beter door hen begrepen. Communicatieve organisaties zijn aantoonbaar succesvoller. Wij helpen onze opdrachtgevers dit te bereiken.

 

MDM

Van MDM neemt HVR zo’n beetje het financiële totaalpakket af: boekhouding, projectadministratie, salarisadministratie, jaarrekening, accountantscontrole met betrekking tot projectverantwoording en regelmatig advies. HVR ziet MDM dan ook meer als partner dan als leverancier. Samen werken aan een financieel fundament.

“MDM legt uit, schetst alternatieven en is er wanneer je ze nodig hebt”

www.hvrgroup.nl