Jaarrekening

De kern van de jaarrekening laat zien hoe u het afgelopen jaar heeft gedraaid en hoeveel reserves u nog heeft. Maar er is veel meer. Het is een moment om met de benen op tafel eens even stil te staan, afstand te nemen en vooruit te kijken. Je af te vragen wat er niet goed ging, wat er beter kan.

We spreken de jaarrekening grondig met u door. We laten zien waar knelpunten en risico’s zitten. Maar vooral waar verbetering van rendement valt te behalen en samen te kijken naar kansen.

 

MDM accountants doet net dat stapje meer

De jaarrekening biedt natuurlijk transparantie, maar is ook meer dan een basis voor belastingafdracht van een winstverdeling. Met een heldere onderliggende structuur kan optimaal worden begroot, kunnen processen efficiënt worden ingericht en tegenvallers snel worden ingecalculeerd. Additioneel leveren wij u elke specificatie die u nodig heeft.


Wij verzorgen graag uw jaarrekening