Salarisadministratie

Uw salarisadministratie uitbesteden is vaak een grote stap, maar kan u veel opleveren en kosten besparen. Wij zijn prima op de hoogte van de ontwikkelingen in de belangrijkste sectoren en cao’s. Wij gebruiken moderne softwarepakketten en verwerken wijzigingen in dienstverband in een oogwenk.

Wij helpen u met een soepele en snelle verwerking van maandelijkse mutaties. Wij bieden u handzame salarisstroken met overzichtelijke maand- en jaaroverzichten voorzien van alle belangrijke gegevens.

 

Een nieuw arbeidscontract?

Wij stellen over vele voorbeelden en kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste voorwaarden. Contracten en arbeidsvoorwaarden zijn immers een basis voor de lange termijn, vaak binnen een bestaand raamwerk van cao-afspraken. Kortom een ​​belangrijk moment om niet te laten passeren.

 

 


Wij verzorgen graag uw salarisadministratie