Salarisadministratie

Uw salarisadministratie uitbesteden is vaak een grote stap, maar kan u veel opleveren en kosten besparen. Wij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de belangrijkste sectoren en cao’s. We gebruiken moderne softwarepakketten en verwerken wijzigingen in dienstverband moeiteloos.

Wij helpen u met een soepele en snelle verwerking van maandelijkse mutaties. U krijgt handzame salarisstroken met overzichtelijke maand- en jaaroverzichten, voorzien van alle belangrijke gegevens.

 

Een nieuw arbeidscontract?

Wij beschikken over vele voorbeelden en kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste voorwaarden. Contracten en arbeidsvoorwaarden zijn immers een basis voor de lange termijn, vaak binnen een bestaand raamwerk van cao-afspraken. Het opstellen van een nieuw contract krijgt daarmee voldoende aandacht zonder dat het u zelf veel extra tijd kost.


Wij verzorgen graag uw salarisadministratie