Wat is een HR-scan?

Bent u benieuwd hoe uw HRM-functie nu is georganiseerd en waar knelpunten zitten? Met een snelle analyse op een aantal standaard kengetallen brengen wij kort maar krachtig de stand van uw personeelsbeleid in beeld. De scan geeft inzicht in de kwaliteit van het gevoerde beleid en in welke mate medewerkers dat beleid herkennen en waarderen. De scan geeft u een duidelijk beeld van wat er verbeterd kan worden in uw organisatie.

 

Hoe lang duurt dat dan?

Dat hangt allereerst van de omvang van uw organisatie af. Verder hebben wij eerst vooroverleg, er zijn altijd specifieke situaties en specifieke wensen. Daarnaast moeten er enkele interviews worden gehouden. Dan vindt analyse plaats met enkele vervolgvragen. Dan wordt een conceptrapport opgesteld en met u doorgesproken voordat het definitieve rapport wordt afgerond. Al met al kunt u denken aan 1 à 2 maanden doorlooptijd.