13-03-2020

UPDATE: economische gevolgen coronavirus

 

Het coronavirus kan grote economische gevolgen hebben voor uw onderneming. In dit blog praten wij u bij over de belangrijkste maatregelen die de minister per brief van 12 maart 2020 heeft toegezegd om de economische gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te beperken.

Uitstel van betaling

 

 

Ondernemers die economische gevolgen ondervinden van het coronavirus krijgen uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Voor uitstel moet een verzoek aan de belastingdienst worden gedaan waarin wordt uitgelegd welke economische gevolgen het bedrijf ondervindt van het coronavirus.

De belastingdienst zal bij binnenkomst van het verzoek, uitstel van betaling verlenen.

Vervolgens wordt daarna per geval bepaald of er langer recht op uitstel van betaling mogelijk is.

 

Werktijdverkorting en Bbz

 

 

In een eerder blog gingen we al in op de werktijdverkorting. Dit is een regeling voor werkgevers die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel. Er moet sprake zijn van minimaal 20% minder werk.

De compensatie bedraagt de eerste twee maanden 75% van het loon en daarna 70%. De werktijdverkorting geldt voor maximaal 24 weken.

Zelfstandigen (zonder personeel) kunnen geen beroep doen op de werktijdverkorting. Zij kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Ons eerdere blog, vindt u hier.

 

Wat is het voordeel van werktijdverkorting?

 

 

Werktijdverkorting houdt in dat uw werknemers voor de uren die zij niet kunnen werken omdat er geen werk voor ze is (door het coronavirus), een WW-uitkering krijgen. Het voordeel voor u als werkgever is dat de loonkosten omlaag gaan, het UWV betaalt immers mee aan uw loonkosten.

 

Tip

 

 

Naast het bovenstaande, kan het interessant zijn de lopende voorlopige aanslag naar beneden bij te stellen. Verwacht u dat de winst lager is door het coronavirus? Dan betaalt u aan het eind van het jaar minder belasting. Als u een voorlopige aanslag heeft lopen die omlaag kan, levert dit mogelijk een liquiditeitsvoordeel op.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.