05-03-2020

Recht op werktijdverkorting door het coronavirus?

 

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met de economische gevolgen van het coronavirus. Deze bedrijven hebben mogelijk recht op werktijdverkorting. In deze blog praten we u bij.

 

Voor wie bestaat er recht op werktijdverkorting?

 

 

Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers. Heeft u werknemers in dienst? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor deze regeling.

 

Wanneer bestaat er recht op werktijdverkorting?

 

 

Bepaalde gebeurtenissen vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Als er te weinig werk is voor uw werknemers door een omstandigheid die volledig buiten uw macht ligt, dan bestaat er recht op werktijdverkorting. Het coronavirus is zo’n gebeurtenis die volledig buiten uw invloedsfeer ligt.

 

Voor werktijdverkorting is vereist dat minimaal 2 weken 20% minder werk heeft voor uw werknemers door deze gebeurtenis. Heeft u wel last van de economische gevolgen van het coronavirus, maar levert dit niet minder werk op voor uw werknemers, dan heeft u geen recht op werktijdverkorting.

 

Wat is het voordeel van werktijdverkorting?

 

 

Werktijdverkorting houdt in dat uw werknemers voor de uren die zij niet kunnen werken omdat er geen werk voor ze is (door het coronavirus), een WW-uitkering krijgen. Het voordeel voor u als werkgever is dat de loonkosten omlaag gaan, het UWV betaalt immers mee aan uw loonkosten.

 

Hoe verloopt de aanvraag?

 

 

U dient een aanvraag in voor een vergunning bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vervolgens meldt u de vergunning aan bij het UWV. De vergunning wordt verstrekt voor een periode van 6 weken. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze verlengd worden. Binnen een week na afloop van de vergunning, geeft u bij het WW het aantal uren door dat uw werknemers minder hebben kunnen werken.

 

Heeft uw bedrijf financieel last van het coronavirus? Laat deze mogelijkheid niet liggen!

 

Vragen over werktijdverkorting? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.