07-10-2019

Wijzigingen in de Kleine Ondernemersregeling (KOR) vanaf 2020

 

Wat is de kleineondernemersregeling?

 De kleineondernemersregeling, ook wel de KOR genoemd, is een regeling in de Btw. De KOR regelt dat kleine ondernemers een Btw-voordeel krijgen.

 

Hoe werkt de KOR op dit moment?

 Op dit moment doet de ondernemer die onder de KOR valt, gewoon zijn Btw-aangifte zoals iedere andere ondernemer. Hij vermeldt (tenzij hij onder een vrijstelling valt) gewoon Btw op zijn facturen en draagt deze af. Aan het eind van het jaar blijkt of de ondernemer onder de KOR valt. Dit is het geval als hij per saldo (dus na aftrek van de voorbelasting) op jaarbasis minder dan € 1.883 aan Btw verschuldigd is. Het bedrag dat hij aan Btw heeft afgedragen, wordt ingevuld in de laatste Btw-aangifte van het jaar en dat levert een teruggaaf op.

 

Wat wordt er gewijzigd?

Om maar met de deur in huis te vallen: er blijft bijna niks over van de oude KOR. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats. Het enige wat er wel over blijft? De naam van de regeling, de KOR, die is ongewijzigd.

In de nieuwe regeling kunnen ondernemers met een omzet van minder dan

€ 20.000 kiezen voor een vrijstelling. Deze vrijstelling is een keuze, geen verplichting. Het bedrag van € 20.000 geldt per kalenderjaar. Als er van de vrijstelling gebruik maakt, hoeven er vanaf het begin van het jaar geen Btw op de verkoopfacturen te worden vermeld. Ook hoeft er geen Btw te worden afgedragen. De Btw die de ondernemer zelf in rekening gebracht krijgt door andere ondernemers, kan hij niet aftrekken.

 

Wanneer en hoe moet de keuze voor de KOR worden gemaakt?

 De keuze voor de KOR wordt gemaakt door het daartoe bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar de belastingdienst. Om vanaf het jaar 2020 van de KOR gebruik te maken, moet het formulier uiterlijk 20 november 2019 door de belastingdienst ontvangen zijn. Bij de keuze wordt een schatting opgegeven van de te verwachten omzet. Uiteraard moet deze voor toepassing van de KOR lager zijn dan € 20.000.

Blijkt dat de daadwerkelijke omzet hoger is, dan moet vanaf de factuur waardoor de omzet boven de € 20.000 uitkomt, Btw in rekening worden gebracht en worden afgedragen. De eerdere facturen hoeven niet te worden gecorrigeerd. Ook mag je de jaren erna geen gebruik maken van de KOR.

 

Vragen over de KOR? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.