02-01-2023

Update rechtsherstel box 3

Er is veel gebeurd als het gaat om de belastingheffing over het box 3 vermogen in 2022.

Bezwaarmakers

Inmiddels is bekend dat degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de Box 3 heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 een aangepaste belastingheffing over het box 3 vermogen krijgen op basis van het rechtsherstel als dat voor hen gunstiger is. Je krijgt hiervan automatisch bericht van de Belastingdienst.

Stond uw aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2019 of 2020 nog niet vast op 24 december 2021 dan krijg je ook automatisch – als dat gunstiger voor u is – een correctie van de belastingheffing over jouw Box 3 vermogen op basis van het rechtsherstel.

Niet-bezwaarmakers: geen actie nodig

In de afgelopen twee maanden is er veel te doen geweest over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. Daarover hebben beroepsorganisaties en het Ministerie van Financiën veelvuldig overleg gevoerd. Inmiddels is er duidelijkheid.

Voor alle niet-bezwaarmakers wordt een zogenaamde massaal bezwaar plus-procedure gestart. Hiermee wordt een uitspraak gevraagd van de Hoge Raad of niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op rechtsherstel als dat voor hen gunstiger is. Niet-bezwaarmakers hoeven daarvoor niets te doen. Iedere belastingplichtige met Box 3 vermogen wordt automatisch meegenomen in deze procedure.

Uitkomst massaal bezwaar plus-procedure: wat dan?

Als uit de massaal bezwaar plus-procedure volgt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel, dan zal de Belastingdienst een collectieve uitspraak en collectieve beslissing doen op de bezwaren en ambtshalve verminderingsverzoeken die onder de procedure vallen.
Daarna zal de inspecteur voor alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017 t/m 2020 bepalen of de aanslag – net zoals bij de bezwaarmakers – verminderd moet worden. Ongeacht of een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan.  Heb u over de jaren 2017 t/m 2020 geen bezwaar gemaakt, dan hoeft u geen actie te ondernemen.
Als u denkt dat uw werkelijk rendement lager is dan het rendement op basis van de forfaitaire spaarvariant waarmee rechtsherstel wordt geboden, dan kunt u de uitkomst van de massaal bezwaar plus-procedure afwachten en hoeft u evenmin actie te ondernemen.
Beslist de rechter in de massaal bezwaar plus-procedure dat toch rechtsherstel moet worden geboden aan de niet-bezwaarmakers, dan kan alsnog zelfstandig een verzoek om ambtshalve vermindering worden ingediend op basis van het werkelijke rendement.
Houdt er wel rekening mee dat daaraan en aan de eventuele vervolgprocedure kosten zijn verbonden en de uitkomst ongewis is. Het werkelijke rendement dient in kaart te worden gebracht. De slagingskans van een bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve vermindering is niet op voorhand in te schatten. De Belastingdienst gaat er immers vanuit dat de forfaitaire spaarvariant voldoende recht doet aan de beslissing van de Hoge Raad.

Voor de aangiftes (2017 – 2020) waartegen geen bezwaar is ingediend zal het kabinet nog ruim voor het einde van 2022 een besluit nemen over het aan te bieden rechtsherstel. Het kabinet wacht eerst nog een uitspraak van de Hoge Raad hierin af. Afhankelijk van de uitkomst kan voor 31 december 2022 een verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslagen vanaf 2017 worden ingediend. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via mdm@mdmaccountants.nl of bel ons direct op nummer 070-3123626. Voor meer informatie over dit onderwerp en het laatste nieuws hierover, kunt u ook de website van de Rijksoverheid bezoeken.