07-07-2020

UPDATE 7 juli: TVL regeling

 

Inmiddels is in Nederland de coronahysterie enigszins afgenomen. Voor veel ondernemers betekent dit echter niet dat de omzet weer op hetzelfde peil is als in het pre-corona tijdperk. Het kabinet heeft daarom met ingang van 1 juni een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd om ondernemers te ondersteunen. In dit blog gaan we in op de TVL-regeling.

 

TVL vs. TOGS

 

 

In het eerste pakket aan steunmaatregelen, was de TOGS-regeling opgenomen. Een regeling die ondernemingen uit bepaalde sectoren een tegemoetkoming bood van € 4.000. Vereist was dat ze zowel een omzetverlies van € 4.000 hadden als € 4.000 aan vaste lasten. Daarnaast moesten zij een vestiging buiten de woning van de ondernemer hebben.

 

In het nieuwe noodpakket is de TOGS-regeling vervangen door de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (hierna: TVL-regeling). Deze regeling borduurt grotendeels voort op de TOGS-regeling, maar biedt ondernemingen meer financiële mogelijkheden. Tegelijkertijd is voor deze regeling meer maatwerk vereist.

 

Wanneer komt mijn bedrijf in aanmerking voor de TVL-regeling?

 

 

De TVL-regeling is in het leven geroepen voor bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis. De bedrijfsactiviteit moet voorkomen op een SBI-lijst (dezelfde lijst als voor de TOGS aanvraag) die door de overheid is gepubliceerd. Daarnaast zijn de belangrijkste vereisten dat het bedrijf over de periode juni tot en met september 2020 een omzetverlies heeft van minimaal 30%. De vaste lasten over deze periode moeten minimaal € 4.000 bedragen.

 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

 

 

De ondernemers die in aanmerking komen voor de TVL-regeling, zijn dezelfde ondernemers als die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. De  TVL-regeling wordt echter op een geheel andere wijze berekend. Waar de TOGS-regeling een vaststaand bedrag was, is de vergoeding uit de TVL-regeling van een aantal factoren afhankelijk.

 

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en de sector waarin het bedrijf is geregistreerd. In totaal kan het bedrag van de tegemoetkoming  oplopen tot € 50.000. Van het totale bedrag wordt 80% als voorschot uitbetaald en volgt het resterende deel na vaststelling van de subsidie. Wil je weten hoeveel je krijgt, vul dan de handige rekentool in van het rvo op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

 

Hoe verloopt de aanvraag?

 

 

De aanvraag kan al gedaan worden via het RVO (www.rvo.nl). Je hebt hiervoor een DigiD nodig of e-herkenning. Intermediairs kunnen deze aanvraag op dit moment nog niet doen. De verwachting is wel dat dit binnenkort mogelijk is.

 

De aanvraag kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 om 17:00 uur. Na indiening van het verzoek volgt binnen 8 weken de beslissing. Uitbetaling van het voorschot vindt zo snel mogelijk hierna plaats.

 

Heb je de TVL aangevraagd en ontvangen, vraag dan voor 1 april 2021 een definitieve vaststelling aan van deze subsidie..

 

 

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.