07-07-2020

UPDATE 7 juli: NOW 2.0 regeling

 

Inmiddels is in Nederland de coronahysterie enigszins afgenomen. Voor veel ondernemers betekent dit echter niet dat de omzet weer op hetzelfde peil is als in het pre-corona tijdperk. Het kabinet heeft daarom met ingang van 1 juni een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd om ondernemers te ondersteunen. In dit blog gaan we in op versie 2.0 van de NOW-regeling.

 

NOW 1.0 vs. NOW 2.0

 

 

De NOW 1.0 regeling gold voor de maanden maart/april/mei 2020. In verband met het aflopen van deze regeling, was een nieuwe regeling noodzakelijk. De NOW 2.0 vervangt de NOW 1.0 regeling en is geldig voor de vier maanden, namelijk juni/juli/augustus/september. Deze regeling is qua opzet grotendeels gelijk aan de NOW 1.0 regeling. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.

 

Wie kan gebruik maken van de nieuwe regeling?

 

 

Werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% omzetverlies kunnen gebruik maken van de regeling. Overigens telt bij deze omzet ook de omzet uit de TVL-regeling mee, terwijl voor de TVL-regeling de inkomsten uit NOW 2.0 niet in de omzet worden meegenomen.

 

Het omzetverlies wordt berekend over een periode van vier maanden en moet worden getoetst per concern. De periode van de omzetdaling voor NOW 2.0 is afhankelijk van de periode van de omzetdaling die in NOW 1.0 werd gehanteerd. Deze periodes moeten elkaar direct opvolgen.

 

Heb je geen gebruik gemaakt van NOW 1.0? In dat geval heb je de keuze  het omzetverlies te berekenen over een periode van vier maanden startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet over 2019 herrekend naar een periode van vier maanden.

 

 

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

 

 

De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend als NOW 1.0. Er is één aanpassing op gemaakt: de opslag voor werkgeverslasten is verhoogd. Deze bedroeg 30% onder NOW 1.0 en bedraagt 40% onder NOW 2.0.

 

De berekeningsmethode is dus als volgt: percentage omzetdaling x 90% (subsidiepercentage) x (totale loonsom juni tot en met september) x 140% (opslag werkgeverslasten). Het voorschot wordt berekend op basis van de loonsom van maart 2020.

 

Bij een loonsom van € 20.000 in maart 2020 en een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie dus: 50% x 90% x € 20.000 x 4 x 140% = € 50.400.

 

Wat wijzigt er in de nieuwe regeling?

 

 

De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling, is dat de boete voor ontslag van werknemers grotendeels vervalt. Werd er onder NOW 1.0 een werknemer ontslagen, moest de werkgever 150% van het voor deze werknemer ontvangen bedrag terugbetalen. Per saldo een boete van 50%. Onder NOW 2.0 hoeft de werkgever slechts het subsidiebedrag dat voor de werknemer is ontvangen, terug te betalen. De boete van 50% is er dus niet meer vanaf NOW 2.0.

 

Aanvraag

 

 

De NOW 2.0 regeling is vanaf 6 juli aan te vragen. De uiterlijke datum is 31 augustus. De aanvraag verloopt via het UWV. Van het totale subsidiebedrag wordt 80% als voorschot uitbetaald in maximaal 2 termijnen. De definitieve aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet uiterlijk 2 mei 2021 worden ingediend.

 

 

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.