06-04-2020

UPDATE 7 april 2020: Uitstel van betaling belastingschulden

 

Het was al duidelijk dat uitstel van betaling van belastingschulden mogelijk is in verband met de coronacrisis. Het aanvraagproces wordt nu ook eenvoudiger gemaakt. In dit blog informeren wij u over de huidige stand van zaken.

 

Uitstel van betaling?

 

 

Het uitstel van betaling geldt onder andere voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (Btw) en de loonheffingen. Om een verzoek om uitstel van betaling te kunnen doen, moet er wel een aanslag opgelegd zijn. Voor de omzetbelasting (Btw) en loonheffingen betekent dit dat uitstel niet kan worden aangevraagd na het indienen van de aangifte, maar nadat de naheffingsaanslag is opgelegd.

 

Uitstel wordt standaard verleend voor een periode van drie maanden, gerekend vanaf de datum van de belastingaanslag. Als u dit uitstel heeft aangevraagd wordt er automatisch uitstel verleend voor nieuwe aanslagen die na deze datum zijn opgelegd. Heeft u langer dan drie maanden nodig? Dan moeten er bewijsstukken met het verzoek worden meegestuurd. Heeft u langer dan drie maanden nodig en bedraagt de totale belastingschuld meer dan € 20.000? Dan is een is een verklaring nodig van een derde deskundige. Een derde deskundige kan bijvoorbeeld een accountant zijn of een brancheorganisatie. Daarnaast noemt de belastingdienst op haar website externe consultants en externe financiers als mogelijke derde deskundigen. Deze derde deskundige moet verklaren dat de belastingschulden zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet vallen onder normaal bedrijfsrisico.

 

De aanvraag?

 

 

De aanvraag voor het uitstel van 3 maanden, kan worden gedaan via de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis. Voor de aanvraag is inloggen met DigiD vereist. Ook voor betalingsuitstel voor rechtspersonen (bijv. B.V., Stichting) is inloggen met DigiD verplicht. Bij de aanvraag voor uitstel van een rechtspersoon, logt u in met DigiD en vult u in het onlineformulier het RSIN-nummer van de betreffende rechtspersoon in.

 

Voor uitstel van meer dan drie maanden is een schriftelijk verzoek nodig (met onderbouwing). Dit verzoek kan worden gericht aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

 

Overig

 

 

Wij vermelden u nog dat de belastingdienst op dit moment geen boetes oplegt in verband met te late betalingen en de invorderingsrente tijdelijk is verlaagd tot 0,01%. Het is belangrijk de aangifte wel op tijd in te dienen. Voor te laat ingediende aangifte legt de belastingdienst nog wel een boete op.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.