30-03-2020

UPDATE 30 maart 2020: noodloket ondernemers

 

Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over de economische maatregelen omtrent het coronavirus. In dit blog gaan wij in op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), ook wel bekend als het zogenaamde noodloket voor ondernemers.

 

Voor wie geldt de regeling?

 

 

Ondernemers moeten voor de tegemoetkoming aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor het MKB zijn de volgende voorwaarden het meest relevant:

  • Er moet sprake zijn van een omzetverlies tussen 16 maart en 15 juni 2020 van minimaal € 4.000 door maatregelen omtrent het coronavirus
  • De vaste lasten in deze periode moeten minimaal € 4.000 bedragen
  • De hoofdactiviteit van de onderneming valt onder een aangewezen SBI-code

 

Welke SBI-codes zijn aangewezen?

 

 

De regeling geldt voor diverse SBI-codes. Het gaat om ondernemingen die direct zijn getroffen door de coronamaatregelen zoals noodgedwongen sluiting, negatief reisadvies en de inperking van bijeenkomsten. In de praktijk gaat het met name om horeca, sportclubs, toeristenindustrie, evenementenbureaus, kappers, ondernemingen in de cultuursector etc. De hele lijst van SBI-codes is hier te vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes. Staat u niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder één van de genoemde codes, dan kunt u bij de aanvraag aangeven dat u toch onder de bedrijfsactiviteit hoort te vallen en zal de RVO dit toetsen.

 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

 

 

De tegemoetkoming bedraagt € 4.000 per onderneming.

 

Hoe verloopt de aanvraag?

 

 

De aanvraag verloopt via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De aanvraag moet uiterlijk 26 juni 2020 zijn gedaan. Aanvragen verloopt met eHerkenning of DigiD. Komt u er niet uit? Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

 

De aanvraag wordt vervolgens binnen twee weken behandeld en betaling volgt zo snel mogelijk.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.