24-03-2020

UPDATE 24 maart 2020: uitstel van belastingbetaling in verband met coronavirus

 

Op maandag 23 maart heeft de regering een update gegeven over de maatregelen rondom het coronavirus. Hierbij is aangegeven dat de maatregelen worden verlengd. In dit blog informeren wij u over de gevolgen voor de economische maatregelen en geven wij u advies om de liquiditeitspositie zo goed mogelijk te houden.

 

Stand van zaken economische gevolgen

 

 

De uitwerking van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die door het kabinet is aangekondigd, laat nog even op zich wachten en de banken worden inmiddels overstelpt met (overbruggings)kredietaanvragen.

Verwacht u de komende maanden in liquiditeitsproblemen te komen? In dit blog geven wij een update u over enkele concrete mogelijkheden.

 

Uitstel betaling belastingaanslagen

 

 

Voor de inkomstenbelasting (indien u winst uit onderneming heeft) en vennootschapsbelasting geldt: betaalt u uw belastingaanslag nog niet! De belastingdienst verleent namelijk uitstel van betaling voor belastingaanslagen. Zodra het verzoek om betalingsuitstel ontvangen is, wordt de invordering stopgezet. Bij uw verzoek hoeft u geen nadere motivatie aan te leveren. Enkel de vermelding dat verzocht wordt om uitstel van betaling doordat uw bedrijf problemen ondervindt door het coronavirus is voldoende.

Indien u langer uitstel van betaling nodig heeft, kan daarvoor ook een verzoek worden gedaan. In dat geval vraagt de belastingdienst nadere informatie.

Over betalingen waarvoor uitstel is verleend, is normaal gesproken 4% invorderingsrente verschuldigd. Deze wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

 

Uitstel van betaling loonheffingen en omzetbelasting

 

 

Voor de loonheffingen en de omzetbelasting geldt: betaal het bedrag van de aangifte nog niet! Uitstel voor de loonheffingen en de omzetbelasting verloopt net iets anders dan bij de andere belastingen. Voor de loonheffingen en omzetbelasting ontvangt u normaal gesproken namelijk geen belastingaanslag. U betaalt deze belasting normaal gesproken namelijk op basis van de aangifte.

Indien u uitstel van betaling nodig heeft voor de loonheffingen en de omzetbelasting, betaalt u het bedrag van de aangifte niet. Omdat u niet betaalt, legt de belastingdienst u een naheffingsaanslag op.

Voor deze aanslag kan vervolgens betalingsuitstel worden aangevraagd. De boete wegens te laat betalen die de belastingdienst berekent op naheffingsaanslagen, wordt tijdelijk niet opgelegd.

Een verzoek om uitstel van belastingbetaling stuurt u naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC in Heerlen.

 

Voorlopige aanslag

 

 

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020? Verwacht u minder omzet door de coronacrisis? Pas dan uw voorlopige aanslag 2020 aan. Dat kunt u doen door een nieuwe voorlopige aangifte 2020 in te dienen.

 

Melding betalingsonmacht

 

 

Last but not least nog een advies dat niet direct belastingbesparing oplevert, maar wel belangrijk is. Om het risico te beperken dat u als bestuurder in privé aansprakelijkheid wordt gesteld voor omzetbelasting- en loonbelastingschulden, is ons advies om een melding betalingsonmacht te doen. Dit kan door middel van het formulier op de website van de belastingdienst.

 

Conclusie

 

 

Verwacht u de komende maanden liquidatieproblemen in verband met het coronavirus? Omdat de economische maatregelen zijn verlengd, de NOW nog op zich laat wachten en de banken erg druk zijn met kredietaanvragen, u kunt uw betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst uitstellen. Laat deze mogelijkheden niet liggen! Vergeet daarnaast ook niet om een melding betalingsonmacht te doen.

 

Zodra er meer bekend is over de uitvoering, voorwaarden of aanvraag van deze regelingen zullen wij dit op onze website publiceren.

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.