15-05-2020

UPDATE 15 mei: Stand van zaken coronamaatregelen

 

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het kabinet diverse economische maatregelen in het leven geroepen. Inmiddels betreft het een lange lijst aan maatregelen. Onderaan dit blog treft u het overzicht van de huidige maatregelen. In dit blog geven wij een update van de stand van zaken van het (eerste) noodpakket. Aangezien het einde van de coronacrisis nog ver weg lijkt, heeft het kabinet aangekondigd dat er tweede pakket aan steunmaatregelen komt. Wij zullen in dit blog ook ingaan op dit tweede noodpakket.

 

Wat is de stand van zaken van het huidige noodpakket?

 

 

Er wordt massaal gebruik gemaakt van de maatregelen van het eerste noodpakket. Zo maken op dit moment ongeveer 2,1 miljoen ondernemers en werknemers gebruik van de financiƫle steun.

 

Toch zijn er nog steeds een aantal vraagtekens bij het huidige pakket. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat voor de definitieve vaststelling van de NOW-regeling in bepaalde gevallen een accountantsverklaring is vereist. Onduidelijk is nog onder welke voorwaarden (welke omzethoogte) deze accountantsverklaring is vereist. Volgens de website van de rijksoverheid, wordt dit op korte termijn bekendgemaakt.

 

Wat is er bekend over het tweede pakket aan steunmaatregelen?

 

 

Er is nog geen officieel document met nieuwe maatregelen gepubliceerd. De verwachting is dat dit nieuwe noodpakket er wel gaat komen. Zo weten we al enigszins wat we kunnen verwachten. Zo zal de NOW-regeling een belangrijke rol behouden.

 

Wel worden er in deze regeling enkele veranderingen doorgevoerd. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangegeven dat de boete voor ontslag van werknemers in de periode dat gebruik gemaakt wordt van de NOW-regeling, komt te vervallen. Dit moet ondernemers de ruimte bieden om herstructureringen door te voeren. Bedrijven die van de regeling gebruik maken, mogen daarentegen geen bonussen of winstuitkeringen doen. Daarnaast mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

 

Naast een verlenging van de NOW-regeling, wordt verwacht dat de TOZO-regeling ook verlengd wordt.

 

Zijn er naast deze aanvullingen op bestaande regelingen, ook nog nieuwe regelingen te verwachten?

 

 

Jazeker. Er wordt door het kabinet gesproken over een maatregel om naast de loonkosten (de NOW-regeling) ook andere kosten (deels) te dekken. Alle ondernemers hebben naast hun personeelskosten ook nog andere vaste lasten zoals de huur of softwarecontracten. Het is de verwachting dat er binnen niet al te lange tijd een regeling bekendgemaakt wordt voor de dekking van deze vaste lasten.

 

Op welke termijn kunnen we het tweede noodpakket verwachten?

 

 

De verwachting is dat het nieuwe pakket aan steunmaatregelen binnen 2 weken bekendgemaakt wordt. De nieuwe maatregelen zouden dan per 1 juni ingaan.

 

Tot die datum is het onderstaande overzicht dus van toepassing.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.