14-09-2020

UPDATE 14 september: Corona steunpakket 3.0

 

Op 1 oktober 2020 loopt het tweede steunpakket aan coronamaatregelen af. Omdat corona nog steeds een enorme impact heeft op bepaalde sectoren van de economie, gaat vanaf 1 oktober 2020 een derde pakket aan maatregelen gelden.

 

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat dit geen nieuwe maatregelen zijn, maar dat de bestaande maatregelen gecontinueerd worden, weliswaar in afgeslankte vorm. In dit blog praten we u bij over de belangrijkste maatregelen van het corona steunpakket 3.0.

 

Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW)

 

 

Om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, heeft het kabinet er voor gekozen de NOW regeling te verlengen. NOW 3.0 wijkt op diverse punten af van de eerdere NOW 1.0 en 2.0 regelingen.

 

De regeling wordt verlengd met negen maanden. Deze periode van negen maanden

is ingedeeld in drie tijdvakken van ieder drie maanden. Voor het eerste tijdvak (okt-dec) komen werkgevers in aanmerking met een verwacht omzetverlies van 20%. Voor het tweede (jan–mrt) en derde (apr-jun) tijdvak, komen werkgevers in aanmerking met een verwacht omzetverlies van 30%.

 

Het percentage van de loonkosten dat wordt vergoed, bedroeg 90% onder NOW 1.0 en 2.0. Dit percentage wordt onder NOW 3.0 per tijdvak afgebouwd naar respectievelijk 80%, 70% en 60%.

 

Afwijkend aan de regeling ten opzichte van de eerste NOW-regelingen is dat de werkgever het volledige recht op de subsidie behoudt, indien de loonsom gedeeltelijk daalt. De daling van de loonsom mag dan niet meer zijn dan  10% in het eerste tijdvak,  15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak.

 

Er wordt naar gestreefd de aanvraag voor het eerste tijdvak te openen per 16 november 2020. Overigens is het niet relevant of de werkgever al heeft deelgenomen aan NOW 1.0 en/of NOW 2.0.

 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

 

 

De TVL-regeling was als onderdeel van het tweede steunpakket ingevoerd. Ook in het derde steunpakket blijft deze regeling bestaan. De TVL-regeling wordt net als de NOW-regeling ook voortgezet voor een periode van negen maanden. De tijdvakken zijn hetzelfde als bij NOW 3.0 waarbij ook geldt dat voor ieder tijdvak een aparte aanvraag moet worden gedaan.

 

Voor elk tijdvak van drie maanden, bestaat maximaal recht op een bedrag van € 90.000 (was: € 50.000 onder de eerdere TVL-regeling). De grens voor het omzetverlies gaat vanaf het 2e tijdvak omhoog.

 

Uitstel van betaling

 

 

In het derde steunpakket is niet voorzien in een nieuwe mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. Eventuele aanvragen moeten dus voor 1 oktober 2020 worden ingediend. Wel is in het steunpakket opgenomen dat er een ruimhartige terugbetalingsregeling komt. Ondernemers die uitstel van betaling hebben, worden persoonlijk geïnformeerd over een betalingsregeling vanaf 1 januari 2021.

 

 

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van (één van de) maatregelen uit het corona steunpakket voor ondernemers 3.0?  U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.