01-05-2020

UPDATE 1 mei: Aanvullende maatregelen coronacrisis

 

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet al diverse nieuwe regelingen in het leven geroepen. Ook zijn er wijzigingen in bestaande regeling doorgevoerd. Het kabinet heeft wederom enkele aanvullende maatregelen gepubliceerd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze aanvullende maatregelen bespreken we in dit blog.

 

Fiscale coronareserve

 

 

Het meest in het oog springt een nieuwe regeling: de coronareserve. B.V.’s en andere lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen in de aangiften 2019 een aparte reserve vormen voor het in 2020 te verwachten verlies.

 

Het gevolg is dat de belastingplichtige het (corona) verlies fiscaal alvast een jaar naar voren haalt en dus al kan verrekenen met het resultaat uit 2019. Er volgt nog een nadere uitwerking van deze regeling. Duidelijk is al dat het bedrag van de coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst die over 2019 is gerealiseerd.

 

Verlaging gebruikelijk loon DGA’s

 

 

Als DGA ben je verplicht jezelf gebruikelijk loon uit te keren. De hoogte van dit loon moet aan diverse voorwaarden voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld minimaal € 46.000 zijn en mag het in principe niet lager zijn dan dat van andere werknemers binnen het bedrijf.

 

Goedgekeurd is dat in verband met de coronacrisis het loon van de DGA lager mag zijn dan het normale gebruikelijk loon. Het loon mag evenredig aan de omzetdaling omlaag worden bijgesteld. Bovendien mag de uitbetaling van het loon naar het einde van 2020 worden doorgeschoven.

 

Versoepeling urencriterium

 

 

Als (IB-)ondernemers minimaal 1225 uren per jaar aan hun onderneming besteden, bestaat er recht op ondernemersaftrek. Omdat er in verband met de coronacrisis voor veel ondernemers minder werk is, heeft het kabinet besloten het urencriterium te versoepelen.

 

De versoepeling houdt in dat ondernemers worden geacht van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 wekelijks ten minste 24 uren aan hun onderneming te hebben besteed. Op deze manier wordt eenvoudiger voldaan aan het urencriterium.

 

Verhoging vrije ruimte WKR

 

 

De vrije ruimte voor de werkkostenregeling bedraagt 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. In 2020 wordt dit percentage verhoogd tot 3%. De gedachte hierachter is dat dit werkgevers de ruimte biedt om binnen de vrije ruimte een belastingvrije verstrekking aan werknemers te doen zoals een bloemetje of een cadeaubon.

 

Uitstel wetsvoorstel excessief lenen

 

 

Per 1 januari 2022 zou het wetsvoorstel Excessief lenen ingaan. Dit wetsvoorstel sanctioneert de situatie waarin een DGA meer dan € 500.000 leent bij de eigen B.V. In verband met de coronacrisis is deze ingangsdatum verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023.

 

Tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen

 

 

Deze maatregel ziet op leningen voor de financiering van de eigen woning, die zijn aangegaan na 1 januari 2013. Voor deze leningen geldt de zogenaamde aflossingseis. Door tijdelijk uitstel van de hypotheekbetalingen (in verband met de coronacrisis), zou deze aflossingseis in het geding kunnen komen, waardoor niet meer aan de voorwaarden voor renteaftrek wordt voldaan.

 

Om dit tegen te gaan, komt er een goedkeuring waarin een tijdelijke afwijking van de aflossingseis en de vaststelling van een nieuwe aflossingsschema zijn opgenomen. Hierdoor blijven particulieren recht houden op de renteaftrek voor de eigen woning.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.