26-08-2020

UBO-register

 

Op 27 september 2020 wordt na veel uitstel eindelijk het UBO-register geopend. In dit blog leggen wij uit wat het UBO-register inhoudt en wat de gevolgen zijn.

 

Voorgeschiedenis

 

 

Op grond van Europese regelgeving is iedere lidstaat verplicht een UBO-register bij te houden. Nederland had dit UBO-register uiterlijk 10 januari 2020 moeten openen. Na veel uitstel heeft Nederland nu aangegeven dit register per 27 september te zullen openen. We gaan er daarom vanuit dat deze datum definitief is en niet meer zal worden uitgesteld.

 

Het begrip UBO

 

 

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Om als UBO te kwalificeren moet iemand direct of indirect voor meer dan 25% economisch eigendom en/of stemrecht hebben in een entiteit.

 

Iedere natuurlijk persoon die bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen in een B.V. houdt, kwalificeert als UBO van deze B.V. Ook als de aandelen enkel stemrecht of enkel winstrecht hebben, is deze aandeelhouder UBO. Een rechtspersoon kan dus ook meerdere UBO’s hebben.

 

Reikwijdte

 

 

Het UBO-register geldt niet alleen voor B.V.’s, maar ook voor andere entiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan maatschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en andere rechtsvormen. De registratieplicht geldt bijvoorbeeld niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde bedrijven en verenigingen van eigenaars.

 

Gevolgen

 

 

Het gevolg van het UBO-register is dat voor iedereen inzichtelijk is wie de natuurlijke personen zijn met een (>25%) belang in een rechtspersoon. In veel gevallen is dit al inzichtelijk en zal dit niets aan de huidige situatie veranderen. Als iemand enig aandeelhouder is van een vennootschap, is dit immers in de Kamer van Koophandel al zichtbaar. Voor veel DGA’s zal daarom geen sprake zijn van een grote verandering.

 

Er zijn echter ook personen die graag niet aan de grote klok hangen dat zij UBO zijn. Met name uit de hoek van vermogende personen en familiebedrijven is daarom de nodige kritiek ontstaan op het UBO-register. Zij vrezen de bemoeienis van nieuwsgierige personen zoals journalisten en andere kwaadwillenden en schermen hun vermogen en hun belangen in entiteiten liever af.

 

Acties

 

 

Het UBO-register zal onderdeel worden van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij iedere nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel moet vanaf 27 september ook de UBO(‘s) worden vermeld. Ondernemingen die al in de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben 18 maanden de tijd om hun UBO(‘s) inschrijven.

 

 

 

Vragen over het UBO-register? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.