13-02-2020

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2 (of meer) keer toepassen voor 1 VOF?

 

 

In de fiscaliteit gebeurt veel. Regelmatig verschijnen er nieuwe wetsvoorstellen, uitspraken van rechters, opinies en andere actualiteiten. Als belastingadviseurs zijn we dagelijks bezig met het up-to-date houden van onze kennis. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren, moeten we immers in het bezit zijn van juiste en actuele kennis. Recent viel ons oog op een uitspraak van een rechtbank. Een uitspraak met (mogelijk) grote gevolgen voor de investeringsaftrek. Een uitspraak met mogelijk grote voordelen voor een aantal ondernemers. In dit blog praten wij u bij over deze opvallende uitspraak.

 

Wat is er precies aan de hand?

 

 

Op 3 december 2019 deed de Rechtbank Gelderland een uitspraak over de investeringsaftrek. De uitspraak ging over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een VOF. De VOF had geïnvesteerd en de vennoten hadden voor deze investeringen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In de procedure voor de rechtbank was de vraag op welk bedrag aan investeringsaftrek de vennoten recht hadden.

 

De belastinginspecteur vond dat de vennoten allebei recht hadden op de helft van de aftrek van de investeringen van de VOF, ze waren immers allebei gerechtigd tot de helft van de winst van de VOF. De vennoten waren het daar niet mee eens en vonden dat ze allebei recht hadden op 100% van de aftrekpost. Kortom: ze claimden twee keer aftrek voor dezelfde investeringen. De ondernemers baseerden zich op de letterlijke tekst van de wet.

 

Wat vond de rechtbank daarvan?

 

 

De rechtbank was het eens met de ondernemers en niet met de belastinginspecteur. De rechtbank ging ook uit van de letterlijke wettekst, waarin staat dat de aftrek geldt per ondernemer (dus per vennoot). De aftrek hoeft dus niet op basis van het aandeel van de winst over de ondernemers te worden verdeeld. Gevolg: beiden vennoten kregen recht op de volledige aftrek. Zo is er dus sprake van 200% aftrek voor één investering.

 

Is dat niet vreemd?

 

 

Dat is op zijn minst opvallend te noemen. De tekst van de wet is echter duidelijk en geeft de belastingplichtigen gelijk.

 

Wat verwachten wij van het vervolg van de procedure?

 

 

Zekerheden zijn er niet, maar wij achten de kans dat een hogere rechter terugkomt op deze uitspraak zeer groot. Naast oordelen naar de letterlijke tekst van de wet, kan een rechter de wet ook uitleggen “naar doel en strekking”. De Advocaat-Generaal heeft al een advies aan de Hoge Raad uitgebracht om de lagere rechter terug te roepen en te oordelen dat de investeringsaftrek naar rato (in deze zaak 50/50) over de vennoten wordt verdeeld. Echter: op dit moment staat de uitspraak van de rechtbank nog steeds en is er een kans dat de Hoge Raad hierin meegaat.

 

 

Op zoek naar een adviseur die met u meedenkt en de actualiteiten in de gaten houdt? Neemt u contact op met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.