18-02-2019

Estate planning: iets voor u?

 

Estate planning: wat is dat nou eigenlijk?

 

 

Tijdens het (werkende) leven staat u niet dagelijks stil bij uw nalatenschap. Waarom zou u ook? U leeft in het hier en nu en bent meer bezig met vandaag en morgen dan met wat er daarna op uw pad komt. Toch wil iedereen het bij een onverhoopt overlijden voor de nabestaanden zo goed mogelijk achterlaten. In de media verschijnen regelmatig verhalen met teksten als: ‘Erfbelasting is gelegaliseerde diefstal door de overheid’ en ‘Na het overlijden kunnen de erfgenamen de helft van de nalatenschap bij de fiscus inleveren’.

Om maar gelijk een misverstand uit de wereld te helpen: als na overlijden de helft van de nalatenschap naar de fiscus gaat, dan klopt er iets niet. Maar het is wel duidelijk dat erfbelasting een zware en vervelende last is. Kortom: het is zeer interessant om de huidige situatie te bezien. Betalen mijn erfgenamen niet te veel erfbelasting? Voldoet de structuur van mijn onderneming al aan de vereisten voor de zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling? Wanneer moet ik gaan beginnen met schenken? Zomaar enkele vragen die u zich kunt stellen.

Het doel van estate planning is om de belastinglast die de erfgenamen voor hun kiezen krijgen, zo laag mogelijk te houden. Vaak is dit heel goed mogelijk, maar dan moet er tijdig actie ondernomen worden.

 

Welke mogelijkheden zijn er?

 

 

Er zijn diverse mogelijkheden om het zo goed mogelijk te regelen voor uw nabestaanden. Zo kunt u tijdens leven al beginnen met schenken als het vermogen dit toelaat. Schenken kan door het daadwerkelijk schenken van geld, maar kan ook op papier. Het voordeel van schenken op papier is dat de erfbelasting in de toekomst wordt verminderd, terwijl u de beschikking over het geld houdt. Vaak kunt u wel 10% erfbelasting besparen door te schenken. Bij schenkingen op papier kan zelfs meer. Let op: over de schenking op papier bent u aan de begiftigde jaarlijks 6% rente verschuldigd. Deze rente moet u daadwerkelijk overmaken. Houdt u hiermee ook rekening op het moment dat u de schenking doet.

Daarnaast zijn er nog vele andere middelen om erfbelasting te besparen of zelfs te voorkomen. Hierbij kan u denken aan een goed testament, huwelijkse voorwaarden en goede structuur van de onderneming.

In plaats van een testament kunt u het ook laten aankomen op de wettelijke regels die zijn vastgelegd voor vererving, het zogenaamde wettelijk erfrecht. Deze regels bieden echter geen maatwerk. Aangezien iedere situatie anders is, levert het wettelijk erfrecht in de praktijk daarom vaak een zeer ongunstige uitkomst op. Maatwerk is bij estate planning dus vereist.

 

Was dat alles?

 

 

Nou.. eigenlijk niet. Want belasting besparen is één ding, uw familie zonder verrassingen achterlaten is een tweede. Leg daarom niet alleen financiële zaken, maar ook de persoonlijke wensen goed vast!

 

Is estate planning iets voor u? Wij bespreken graag de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan naar 070-3123626.