22-08-2019

Blog Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

 

Inleiding

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. MDM praat u bij over wat de WAB is en wat de gevolgen zijn voor zowel werkgever als werknemer.

 

Alweer een nieuwe wet?

Een kleine drie jaar geleden werd de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het doel van de WWZ was om verschillen tussen vaste arbeidskrachten en flexibele arbeidskrachten te verkleinen. Dit doel is echter nog niet bereikt. Sterker nog: het lijkt erop dat deze verschillen alleen maar groter geworden zijn. Het werd dus weer tijd voor nieuwe maatregelen. Deze nieuwe regelgeving is vastgelegd in de WAB.

 

Welke maatregelen omvat de WAB?

In de WAB worden diverse onderwerpen geregeld. Een aantal maatregelen valt hierbij in het bijzonder op. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever kan aanbieden wijzigt niet. De periode waarin de werkgever deze mag aanbieden wijzigt wel. Op dit moment mag een werkgever een werknemer drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van twee jaar. Deze maximale periode van twee jaar wordt onder de WAB verruimd naar drie jaar.

Ook worden in de WAB de rechten van oproepkrachten verruimd. Onder de nieuwe wetgeving is iemand met een nulurencontract alleen verplicht te komen werken als hij minimaal vijf dagen van tevoren wordt opgeroepen. Als de werkgever de oproepkracht minder dan vier dagen van tevoren afzegt, heeft hij toch recht op salarisbetaling van de uren waarvoor hij zou worden opgeroepen. Daarnaast moet na twaalf maanden het nulurencontract worden omgezet in een contract voor het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in dat jaar heeft gewerkt.

Voor werknemers in vaste dienst verandert er ook het een en ander. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld. Bij ontslag via de kantonrechter komt er namelijk een ontslaggrond bij. Deze zogenaamde cumulatieve ontslagmogelijkheid houdt in dat verschillende kleinere punten voldoende zijn voor ontslag van een medewerker. Daarnaast worden transitievergoedingen verlaagd. Wel moet er eerder een transitievergoeding worden betaald. Voorheen hoefde dit niet indien de medewerker minder dan twee jaar in dienst was geweest. Onder de WAB ontvangt iedere werknemer een transitievergoeding bij ontslag, zelfs als dit plaatsvindt tijdens de proeftijd. De transitievergoeding is alleen verschuldigd als een werknemer ontslagen wordt of als zijn contract niet wordt verlengd, er is geen transitievergoeding verschuldigd als hij of zij zelf ontslag neemt.

 

Conclusie

Voor werkgever en werknemer verandert er veel onder WAB. Het is belangrijk om deze gevolgen voor uw situatie in kaart te brengen. Hierbij helpen wij u uiteraard graag.

 

 

Meer weten over de gevolgen van de WAB voor uw organisatie? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.