21-03-2022

Belastingvrije schenking eigen woning verdwijnt

De belastingvrije schenking eigen woning (de zogenaamde jubelton) wordt afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden eerst fors verlaagd, naar € 27.231, om vervolgens per 1 januari 2024 volledig te verdwijnen. 
 
Wat is de ‘jubelton’ en waarom wordt deze afgeschaft?
 
De ‘jubelton’, die in eerste instantie bedoeld was om de woningmarkt te stimuleren en om woningbezitters te helpen die door de financiële crisis “onder water” stonden, is inmiddels veelbesproken. Uit onderzoek blijkt dat de ‘jubelton’ de vermogensongelijkheid versterkt. Het afschaffen van de ‘jubelton’ moet er aan bijdragen dat de kansenongelijkheid op de woningmarkt vermindert.
 
Belastingvrij schenken blijft ook mogelijk in 2023
 
Was eerst sprake van volledig afschaffen van de ‘jubelton’ per 1 januari 2023, is nu besloten deze in eerste instantie te verlagen naar een bedrag van € 27.231. Dit is gelijk aan het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. De ‘jubelton’ wordt dan per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Belastingvrij schenken ten behoeve van de eigen woning blijft hiermee ook in 2023 mogelijk.
 
Nog gebruikmaken van de jubelton?
 
Wilt u nog gebruik maken van de ‘jubelton’? Uw schenking in 2022 kan, onder de huidige voorwaarden, nog tot en met 2024 gebruikt worden voor aanschaf van een nieuwe woning. Het bedrag moet dan wel daadwerkelijk in 2022 worden overgeboekt naar de ontvanger van de schenking. Lukt het de ontvanger van de schenking niet om het bedrag uiterlijk in 2024 te gebruiken voor de eigen woning, dan kunt u de schenking ongedaan maken. U dient dit dan wel als ontbindende voorwaarde op te nemen, dit kan in een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd.
 
Advies nodig?
 
Belastingvrij schenken is aan meerdere voorwaarden verbonden. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over. Bent u voornemens om uw kinderen (of anderen) financieel te steunen, bijvoorbeeld bij de aanschaf of onderhoud van de eigen woning en wilt u persoonlijk advies over schenken? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.  U kunt ons mailen via mdm@mdmaccountants.nl of bel ons direct op nummer 070-3123626.