12-12-2019

Eindejaarstips 2019

 

Pensioen in eigen beheer: 2019 laatste kans

 

 

2019 is het laatste jaar waarin nog een keuze gemaakt kan worden tussen afkopen van het pensioen in eigen beheer of omzetten van het pensioen in een oudedagsvoorziening, althans met toepassing van de belastingkorting.

Heeft u nog een pensioen in eigen beheer? Overweeg dan de opties voor het te laat is.

 

Beperking kostenaftrek inkomstenbelasting

 

 

De aftrek van diverse kosten in de inkomstenbelasting wordt de komende jaren sterk beperkt. Bij kosten moet met name gedacht worden aan persoonsgebonden aftrek. Hieronder vallen onder andere zorgkosten, scholingsuitgaven, maar ook giftenaftrek (aan ANBI’s). Waar kosten op dit moment nog maximaal aftrekbaar zijn tegen het tarief van 51,75%, wordt dit in de jaren tot en met 2023 afgebouwd naar aftrek tegen 37,05%. Een behoorlijk verschil! Mocht u de verwachting hebben, dat u in de komende jaren (mogelijk) aftrekbare kosten gaat maken? En mocht u de keuze hebben in welk jaar u deze kosten betaalt? Het is fiscaal voordeliger om deze kosten in 2019 te maken en niet uit te stellen tot latere jaren.

Tip: hypotheekrente mag u (vanuit fiscaal oogpunt) 6 maanden vooruit betalen. Betalen in 2019 levert dus een extra groot voordeel op. Stem dit vooraf af met uw bank.

De afbouw geldt overigens ook voor de ondernemersfaciliteiten. Wellicht is dit daarom wel het moment voor u om met uw onderneming, de (fiscaal mogelijk voordeligere) B.V. in te gaan!

 

Verhoging belastingtarief dividend

 

 

Heeft u een B.V.? En overweegt u het uitkeren van dividend? Het tarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% (nu 25%). Rekening houdend met deze wijziging is het verstandig om de uitkering naar voren te halen zodat deze tegen het lagere tarief belast wordt.

Het nadeel van het uitkeren van dividend in 2019, is dat het uitgekeerde dividend op 1 januari 2020 tot het (box 3) vermogen behoort. Laten wij nou een mooie adviestool hebben om in 2019 nog dividend uit te keren zonder er op 1 januari 2020 inkomstenbelasting over te betalen in box 3. Benieuwd? Neem contact met ons op!

 

Vrije ruimte werkkostenregeling of eindheffing

 

 

Bent u werkgever? Bekijk dan goed of u de vrije ruimte in de loonbelasting al heeft benut. Maakt u gebruik van de ruimte die er nog is. Als de vrije ruimte volledig is benut, kan het voordelig zijn om deze vrije ruimte te overschrijden en te kiezen voor een eindheffing. Hoe dit werkt? Over de vergoeding of verstrekking bent u als werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Dit is goedkoper dan het lijkt! Een voorbeeld: bij een netto vergoeding van € 100, bedraagt de eindheffing € 80. In totaal zijn de kosten dus € 100 + € 80 = € 180. Vergelijk dit met de uitkering van een netto vergoeding van € 100 voor een werknemer die in het hoogste tarief loonbelasting (51,75%) valt. De bruto uitkering is in dit geval € 208. Een voordeel van € 28. Ook als de werknemer in een lager tarief valt, werkt de eindheffing vaak voordelig uit. Belangrijk: niet elke looncomponent komt in aanmerking voor de eindheffing. Laat u dus goed adviseren.

 

Afzien van vrijwilligersvergoeding werkzaamheden ANBI? Wellicht recht op giftenaftrek

 

 

Als iemand vrijwilligerswerk doet voor een ANBI en afziet van een vrijwilligersvergoeding, kan hij/zij de gemiste vergoeding onder voorwaarden aftrekken. De gemiste vergoeding, wordt in dat geval behandeld als een gift aan de ANBI. Dit is toch weer een mooi voordeel in de inkomstenbelasting. Voor vrijwilligers: doe er uw voordeel mee. Voor ANBI’s: informeer uw vrijwilligers over dit voordeel.

 

Lening eigen woning in Box 1 of Box 3

 

 

Hypotheekrente aftrek is een mooi fiscaal voordeel. Helaas voor woningeigenaren, wordt deze aftrekpost steeds verder afgebouwd. Aan de andere kant worden uw bezittingen (in box 3) steeds zwaarder belast. Deze twee trends zien we al een aantal jaren en zullen zeker een aantal jaren zo worden doorgezet. Heeft u er weleens aan gedacht dat het misschien wel voordeliger is om de lening niet te gebruiken voor de hypotheekrente aftrek, maar om met deze lening uw box 3 grondslag te laten verminderen. Met name in het geval dat de lening voor uw woning relatief laag is en uw vermogen hoog, kan dit een interessante optie zijn. Let op: dit is niet altijd mogelijk. Gelukkig weten wij de regels en kunnen wij u helpen.

 

Box 3 vanaf 2022

 

 

Voor 2022 staan er grote wijzigingen in de belastingheffing over vermogen (in box 3) op stapel. Zo worden bankrekeningen vanaf 2022 veel lager belast dan beleggingen of onroerende zaken. Anticipeer hier tijdig op!

 

Voorstel leningen bij de eigen B.V. vanaf 2022

 

 

Een andere wijziging per 2022 ontmoedigt het lenen bij de eigen B.V. Met name bij leningstanden boven de € 500.000 zijn de gevolgen groot. Het voorstel is om bedragen boven de € 500.000 aan te merken als (niet aftrekbaar!) dividend, met een verplichte betaling van dividendbelasting. Wij adviseren u daarom om tijdig actie te ondernemen.

 

Wet DBA, modelovereenkomsten

 

 

De positie van zelfstandigen is al een aantal jaren een hot topic. Per 1 januari 2021 wordt er een wetswijziging verwacht. Wat er exact in komt te staan, is nog steeds niet geheel duidelijk. Tot die tijd adviseren wij u om te werken met modelovereenkomsten van opdracht. Attentie: de belastingdienst heeft aangegeven de controles hierop te intensiveren. Bent u zelfstandige of werkt u met zelfstandigen? Loop alle overeenkomsten nog eens goed na!

 

Aanvragen voorlopige aanslag

 

 

Verwacht u dat u over 2019 of 2020 belasting moet betalen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting? Ons advies: vraag een voorlopige aanslag aan. U bespaart hiermee een hoog bedrag aan belastingrente. Te veel betalen is immers zonde! Voor 2020 kunt u bovendien de betalingen spreiden over een aantal termijnen.

 

Fijne besparing voor werkgevers: nieuwe vrijstelling assurantiebelasting

 

 

Vanaf 2020 geldt er een vrijstelling voor assurantiebelasting voor verzekeringen ter dekking van financiële verplichtingen die zien op doorbetaling van loon bij ziekte. De vrijstelling geldt ook voor het sluiten van een verzekering als de werkgever eigenrisicodrager is voor de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen. Een mooie besparing van 21%!